""  
     
    ""
"" "" ""
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  

Workshop i Struktureret SQL tuning

Mange udviklere, som skriver SQL sætninger, har en god fornemmelse af, hvorledes deres SQL skal udføres for at opnå en fornuftig svartid.
Imidlertid sker det alligevel jævnligt, at der er behov for få en SQL til at køre hurtigere – specielt når datamængderne vokser eller en søgning er kompleks.

Det er her ikke altid tilstrækkeligt at kende datamodellen og have viden om index og “explain plan”. Det vil nemlig ofte være nødvendigt med en struktureret metode til at analysere problemet, således at man kan komme med relevante forbedringsforslag, da det vil være for kompliceret eller tidskrævende at eksperimentere sig frem til en løsning.

En workshop i struktureret SQL tuning kan derfor være en god investering, da der derved kan opnås en sikkerhed i at kunne identificere performancemæssige forbedringsmuligheder uden at skulle forlade sig på eksperimenter og gætværk.

Denne workshop i struktureret SQL tuning gennemføres typisk for en gruppe af udviklere og måske nogle DBA'ere, som kommer fra samme firma eller afdeling.

Workshoppen indledes med at beskrive en struktureret metode til tuning af SQL sætninger med basis i at identificere flaskehalse og overflødigt udført arbejde i sætningen (også kendt som “bortsmidningsmetoden” eller “eliminating throw-away”).

Derefter gennemgår deltagerne nogle øvelseseksempler, som skal løses med anvendelse af metoden.

Afslutningsvis kan deltagerne medbringe eksempler på de problemer, som der måtte være i konkrete projekter.
Disse problemer kan så gennemgås fælles eller danne basis for øvelser.

Erfaringsmæssigt har denne sidste del af workshoppen illustreret meget tydeligt for deltagerne, at der var store fordele ved at anvende den beskrevne metode – bl.a. fordi den gør det muligt at identificere problemets årsag uden at man skal kende til hele datamodellen og dens anvendelse.

Udtalelse fra tidligere afholdelse: “Nu har vi brugt 3 uger på at få sætningen til at køre 4 gange hurtigere – og med bortsmidningsmetoden fandt vi 4 ganges yderligere forbedring på en time” (sagt om et medbragt eksempel).

Varigheden af workshoppen kan typisk sættes til 1 eller 2 dage – alt efter deltagernes forudgående viden om “explain plan” og erfaringer med tuning.

Workshoppen kan udvides med en gennemgang for eksempel af index, materialisede views eller problematiske SQL-konstruktioner.

Den beskrevne metode kan umiddebart anvendes både på Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i – og med mindre justeringer også for Oracle 8 og Oracle 7.

    ""
   
   
     
""  
""    
   
Valid HTML 4.01 Transitional