""  
     
     
"" "" ""
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  

Metodik

Det er almindeligt anerkendt, at en struktureret fremgangsmåde er en forudsætning for at gøre en opgaveløsning så effektiv som muligt.

Derfor er det vigtigt at kunne beskrive de anvendte metoder, da dette vil være en beskrivelse af, hvor beredt man er på at kunne løse en given opgave.

De vigtigste metoder for Martin Berg Consult's fokusområder er:

Tilgængelighed
Kapacitetsplanlægning
Performance analyse
SQL tuning

Tilgængelighed

Tilgængelighed er ikke alene et spørgsmål om teknologi.
For at opnå at et systems tilgængelighed svarer til virksomhedens behov er det nødvendigt at forholde sig til følgende:

  • Hvad er konsekvensen af nedetid (herunder: hvad koster nedetid)?
  • Hvilke risikoscenarier er relevante?
  • Krav til organisationen
  • Hvilke teknologier kan adressere hvilke typer af nedetid?

Med ovenstående beskrevet kan der laves en cost/benefit analyse, som kan anvendes til beslutning om den mest optimale konfiguration.

Kapacitetsplanlægning

En kapacitetsplan er en vigtig forudsætning for beskrivelse af den tekniske arkitektur.
Kapacitetsplanen beskriver, hvor mange ressourcer (f.eks. CPU), der skal til for at løse en opgave.
Kapacitetsplanens primære formål er at kunne præcisere kravene til den underliggende hardware.

Kapacitetsplanen er derfor både relevant ved idriftssættelse af et nyt system og ved senere udvidelser.
Hvis denne undlades eller nedprioriteres kan resultatet let blive betydelige svartidsproblemer.

En kapacitetsplanlægning tager sit udgangspunkt i følgende punkter:

  • En beskrivelse af den forventede transaktionsbelastning med fokus på en definition af den maksimale belastning.
  • En beskrivelse af den planlagte applikations performance karakteristika
  • En arkitektur for driften af applikationen

Performance analyse

Det underliggende paradigme for løsning af performance problemer kan beskrives kort ved:

Et performance problem skyldes at der bruges “for meget” tid til at levere det ønskede resultat,

Et performance problem skal derfor løses ved først at identificere, hvor tiden bliver brugt i det betragtede system.

Opgaven bliver derefter en identifikation af hvilken korrigerende handling, der er mest formålstjenlig for at formindske tidsforbruget.
Den korrigerende handling kan bl.a. omfatte tuning og kapacitetsudvidelse.

Endelig skal den korrigerende handling gennemføres og testes.

Styrkerne ved denne metode kan beskrives ved:

  • Metoden er en fokuseret fremgangsmåde, som erfaringsmæssigt giver resultat hurtigt
  • Metoden kræver ikke et tilbundsgående kendskab til hele applikationen – og gør det derfor muligt for “eksterne” performance specialister hurtigt at kunne indgå i en løsning af problemet
  • Metoden er god til at “skære” igennem, når der er mange interessenter involveret (f.eks. separate leverandører af serverhosting, netværk, applikation, databaseadministration etc.)

SQL tuning

SQL tuning kan omfatte en del forskellige dicipliner.

Struktureret grebet an kan det postuleres, at tuning af en SQL sætning skal udføres ved at finde det største tidsforbrug internt i SQL sætningen og at senere korrigerende handlinger skal reducere dette tidsforbrug – alle andre handlinger vil ikke få SQL sætningen til at blive hurtigere.
Dybest set kan performance problemer i SQL sætninger have to årsager: uoptimal datastruktur og uoptimal udførsel.
Den uoptimale datastruktur vil vise sig ved at der bliver lavet for meget læsning fra disken og den uoptimale udførsel vil vise sig ved at SQL sætningen internt udfører arbejde, som ikke indgår i svaret.
Erfaringsmæssigt har det vist sig, at uoptimal udførsel meget ofte er årsagen til dårlig performance. Denne uoptimale udførsel kan analyseres struktureret ved at analysere for “bortsmidning”. Denne metode resulterer i dels en beskrivelse af, hvad der skal gøres og giver dels et estimat for den potentielle forbedring.

    ""
   
   
     
""  
""  

 

 

   
Valid HTML 4.01 Transitional
""