""  
     
    ""
"" "" ""
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  
  ""  

Eksempler på løste opgaver

Case 1: Performanceproblemer
Case 2: Svartider

Case 1
Firma: Producent af medikoteknisk udstyr

Problem: Betydelige performanceproblemer over flere måneder med ny-idriftssat Oracle eBusiness Suite løsning.

Udfordring:
Samtlige dele af det samlede system blev leveret af separate outsourcing-leverandører:

  • Serverhardware, SAN og operativsystem
  • Eksternt netværk (firma - serverhosting)
  • Database og applikationsserver
  • Løsningen

Imidlertid påtog ingen af disse sig et ansvar for at identificere årsagen til problemet.

Problem analyse: Ved anvendelse af opsamlede belastningsstatistikker kunne det konstateres, at de største problemer faldt sammen med at database serveren anvendte betydelige mængder tid både på CPU'en og til I/O.
Dette kunne direkte anvendes til udpegning af 3 SQL-sætninger, som stod for den største del af det samlede tidsforbrug.

Problem løsning: De 3 fundne SQL-sætninger kunne optimeres betydeligt ved dels omskrivning og dels oprettelse af nyt index.

Denne proces med analyse af opsamlede belastningsstatistik-ker fortsattes over et stykke tid med et så godt resultat, at firmaet begyndte at overveje at nedgradere databaseserveren fra 3 til 2 CPU'er (af hensyn til hosting omkostninger).

Undervejs i processen blev der klaget over forringede svartider på et bestemt tidspunkt. Ved at undersøge de opsamlede belastningsstatistikker for det pågældende tidspunkt kunne det konstateres, at problemet ikke skyldes aktivitet i databasen og ved nærmere informationsindsamling blev det klart, at problemet kunne føres tilbage til kopiering af mange store filer på SAN'et.
Løsningen blev at DBA-leverandøren fik indskærpet, at der ikke måtte laves “kloning” af produktionsdatabasen i dagtimerne.

Konklusion: en analyse, som tager udgangspunkt i brugernes oplevelser sammenholdt med tidsanvendelsen kunne identificere netop de (relativt få) indgreb, der skulle gøres for at få løst problemet.
Den samlede tidsanvendelse udgjorde ca. 2 uger.

Case 2:

Firma: Offentlig institution

Problem: En svartidstest af nyt system til dokumentstyring viste svartider, som overskred de forlangte svartider med 2-4 gange på nogle punkter.

Udfordring: Applikationen blev normalt leveret til en Microsoft SQL-server database, men var til dette projekt leveret til en Oracle database, hvilket resulterede i en usikkerhed pga. manglende erfaring.
Endvidere var der begrænset viden om struktureret performance analyse på projektholdet – hvilket resulterede i en plan for performance analysen, som indebar adskilte analyser for database og applikationsserver.

Problem analyse: Den oprindelige plan for analyseforløbet blev ændret således, at udgangspunktet blev en analyse af teknologistakken i sin helhed. Der blev afviklet en serie af afgrænsede tests, som reproducerede de væsentligste problemer fra svartidstesten. Samtidigt blev al tilgængelig instrumentering (både i databasen og applikationsserveren) aktiveret.
Dette viste at ca. 60% af tiden blev brugt i applikationsserveren og de resterede 40% i databasen.
Det stod derfor allerede på dette tidspunkt klart, at målet kun kunne nås, hvis der blev indført forbedringer både på databasesiden og på applikationsserversiden.

Cirka halvdelen af tidsforbruget i databasen kunne føres tilbage til en bestemt type disklæsninger, som kunne caches (men som initielt ikke var blevet konfigureret sådan).
Det blev vurderet at den resterende del af tiden i databasen kunne bringes ned med tuning, men da dette ville betyde applikationsændringer og alligevel ikke ville kunne løse problemet, blev denne aktivitet udskudt til en senere lejlighed.

Indsatsen kunne nu rettes på applikationsserveren og de dele af applikationen, der hørte til her.
Applikationsserveren – eller rettere applikationen – var instrumenteret i en sådan grad, at nogle specifikke funktionaliteter kunne udpeges som værende de mest tidsforbrugende.
Ved nærmere analyse viste det sig, at en nyere version af applikationen netop havde adresseret nogle af de her observerede problemer med tidsforbrug.

Konklusion: Ved en fokus på, hvor tiden blev anvendt, kunne det meget tidligt i processen afgøres i hvilke komponenter, der skulle findes forbedringer og der kunne meget tidligt gives et estimat for det mulige resultat sammenholdt med den nødvendige indsats.

    ""
   
   
     
""  
""